Sommerfugle have

Hjælp sommerfugle og andre insekter. 

Biodiversitet = genopbygning af naturen, variationen i den levende natur.

Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed og er afgørende for arternes overlevelse.

Jo større et område er jo flere arter skal der til før man kan sige at der er høj biodiversitet på området.

Alle med blot en lille have kan være med til at hjælpe med at genskabe/forbedre biodiversiteten.

Med få midler kan vi alle være med og her får du nogle tips

Plant og/eller så mange forskellige, stauder, krydderurter, sommerblomster og toårige, gerne så mange forskellige arter som muligt, så du på den måde kan tiltrække så mange forskellige insekter som muligt. Lad ukrudt stå og få danske vilde planter ind i haven. Køb danske planter og frø der passer til vores lokale natur og til insekterne.

Du kan anlægge hele haven som vild eller blot nogle områder, med hjemmehørende blomster, altså blomster der gror vildt i naturen omkring dig eller du kan købe frø og planter med nektar og pollen.

Anlæg dit bed i sol og læg uden bygninger eller store træer til at skygge.

Hvis du høster frø i naturen, kan du gøre det sen sommer/efterår og så dem direkte i bedet da mange frø har brug for en kuldeperiode.

Sommefugle stiller store krav til kvalitet af levesteder og har svært ved at tilpasse sig andre levesteder. Især larver er kræsne og lever kun på få planter.

Ca. 12 arter af danske sommerfugle arter er forsvundet siden midten af det 20, århundrede og flere er i risiko for at forsvinde helt, da leveområder bliver fyldt med gødning og sprøjtegift.

Danmark er det mest opdyrkede land i EU.

Vi kan gøre en indsats for at hjælpe sommerfugle og andre insekter med levesteder før det er for sent.

 1. undgå gift i haven
 2. undgå kunstgødning
 3. plant mange planter med pollen og nektar, og planter der blomstrer fra tidligt forår og til sent efterår.
 4. plant værtsplanter til sommerfuglelarverne
 5. sørg for steder med varme og læ
 6. varieret beplantning
 7. gode overvintringssteder

Græs

Du kan lade et område af græsplænen vokse vildt, så vil der komme vilde blomster, alm. havegræs har det dog med at overtage pladsen, så du kan også fjerne området med græs og plante og så blomster.

Hvis du lader græsset gro skal du klippe det to gange om året i maj og september og afklippet skal fjernes så der kan komme lys til planterne. Du skal dog passe på med at bruge græsslåmaskine da de kan kvase insekter, æg og laver, så klip med le, håndklipper eller andet.

 

Grus, sand, kalk

Planterne skal gro i næringsfattig jord da der er mange forskellige navne på grus kan det være lidt af en jungle at finde rundt i du kan købe det der hedder Bakkegrus, vasket grus og du påføre Bakkesand. Grus kan købes i byggemarked eller grusgrav. Grus kan være 0,4 mm eller 0,8 mm og kan påføres lidt sand. Du kan også tilføje lidt Perlekalk.  

Når du vil anlægge et nyt insekt bed, skal du fjerne alt græs, hvis det er i græsplænen du ønsker dit nye bed, grav ca. 20/30 cm. ned, fjern alt græs og muldjord, derefter smider du grus/sand på, lav gerne nogle forhøjninger og læg nogle mark sten. Bedet skal placeres så solrigt som muligt, for sommerfugle og andre insekter trives i sol. Og sommerfuglene fortrækker en et sted hvor der er læ.

Hvis det er i et eksisterende bed du ønsker at anlægge som vildt, kan du fjerne planter som ikke er til gang for insekterne og fylde op med grus/sand plant eller så.

 • Jordforhøjningerne er gode til de vilde bier som de kan bygge rede i
 • Sten eller stenbunker er gode gemmesteder til insekterne og sommerfugle vil sidde på de solopvarmede sten for at få varmen.
 • Blomsterne skal gerne blomstre i sommerhalvåret hvor der er mange sommerfugle og andre insekter, men det er også vigtigt med blomster der blomstrer fra tidligt til sent på året, så de tidlige/sene insekter har noget at leve af. Bl.a. trækker nogle sommerfugle sydpå og har brug for foder før de flyver de mange kilometer.
 • Hvis du har døde træer og grene så lad dem blive i haven nogle i skygge og andre i sol, da de er gode for biller og svampe.
 • Bunker med grene/kvister kan være gavnlige for fugle, pindsvin og insekter. Fjern ikke kvas og blade.
 • Sæt mange forskellige redekasser op så du får mange forskellige fugle arter i haven.
 • Insekthoteller skal placeres tørt og solrigt. Du kan købe færdige insekthoteller eller bygge et selv, en anden måde er at placere lidt brænde og kvas under en busk så insekterne kan søge ly her.
 • Lad nedfaldsfrugter ligge det er mad for sommerfugle der trækker sydpå eller går i hi, det er også foder til fugle og pindsvin.
 • Lad noget græs vokse vildt,
 • UNDGÅ gift og undgå at bruge gødning i haven.

 

Lerjord i halvskygge

Har du en have med lerjord, kan du forbedre jorden ved at fjerne det øverste lag lerjord, op lægge eller blandet jorden med grus/sand.

Blomster der trives i lerjord;

Hørblomst, forglemmigej, røllike, fjernellike, bibernelle, malva, hvid okseøje, studenternellike, akeleje, betonie, bidende ranunkel, primula, knopurt, mjødurt, trævlekrone, blåhat, klokke, sporebaldrian, mandstro, hjortetrøst, storkenæb, natviol, tvetand, fredløs, kattehale, hestemynte, løvehale, floks, jakobsstige, potentil, lungeurt, salvie, kulsukker, stor tusindstråle, ærenpris, viol, guldjordbær, hulkravet kodriver, pileurt m.m.

Buske/træer;

Tørst, fjeldribs, alm. hyld, skovæble, fuglekirsebær, pil, alm. hvidtjørn, benved, havtorn, alm. kristtorn, koral-hvidtjørn, alm. ene, alm. gedeblad, dunet gedeblad, alm. hæg, slåen, vrietorn, solbær, brombær, kalkved, navr, spidsløn, rødel, vortebirk, dunbirk, avnbøg, bøg, ask, bævreasp, alm. røn, finsk røn. Taks, småbladet lind, storbladet lind, småbladet elm, storbladet elm, seljepil m.m.

 

Stauder til delvis skygge til gavn for insekterne

Høstanemone, stjerneskærm, akeleje, lodden-løvefod, kæmpestenbræk, storkenæb (flere), hosta, mælkeklokke, husløg, sankthansurt, stormhat, fjerbusk, asters, astilbe, sølvlys, liljekonval, fingerbøl, bispehue, påskeklokke, julerose, plettet tvetand, vårfladbælg, spansk kørvel/sødskærm, oregano, pæon, høstfloks, storkonval, pileurt, primula, lærkespore, lungeurt, porcelændsblomst, dagpragtstjerne, kulsukker, stor tusindstråle, viol, violfrøstjerne m.m.

 

 

Sommerblomster til delvis skygge

Hareøre, gaura, flittiglise, lobelie, chrysanthemum, natlevkøj, tobak, reseda, fjerblomst, stedmoder m.m.

 

 

 

Husk vand til fuglene hele året rundt.

Du kan også anlægge en lille dam, eller bruge en stor balje/spand som du graver helt ned til kanten, så insekterne kan komme til. Husk at lægge en gren i vandet og op til kanten så de dyr der må falde i vandet kan komme op igen, eller læg en stor sten.

 

Sommerfugle drikker vand direkte fra jorden så lav et lille vandhul, eller hæld lidt vand på jorden så sommerfuglene får noget at drikke, da de ikke drikker vandhanevand.

Sommerfugle går typisk efter farverne rosa, blå, lilla og violette farver.

Nektar er en sød og sukkerholdig væske som blomsterne producerer for at lokke insekter til.

Pollen er det proteinrige gule støv som ved insekternes hjælp transporteres til en hunblomst og bestøver planten og mange insekter fodrer deres larver med pollen. Så så/køb mange planter med nektar og pollen.

Dyrk mange forskellige planter så du tiltrækker så mange forskellige insekter som muligt.  Det er vigtigt med varieret planter nogle med lange kronrør og andre planter med store falder som insekterne kan kravle rundt på. Vælg ”åbne” blomster frem for lukkede (fyldte)

Planter der blomstrer tidligt med nektar/pollen kan nævnes

Krokus, løgkarse, følfod, vorterod, anemone, erantis, døvnælde, skilla, påskeliljer, pinseliljer, violer, mælkebøtter, julerose, Påskeklokker, kodriver vortemælk, forårslyng m.m.

 

Buske og træer der blomster tidligt pil, seljepil, frugttræer, frugtbuske, slåen, mirabelle, fuglekirsebær, hvidtjørn, æbler, pære, blommer, ribs, solbær, brombær, hindbær, forsytia, blodribs m.m. gerne dem med hvide blomster.

Sene blomster

Hjulkrone, aster, dahlia (de åbne) vedben, anisisop, sedum, drejeblomst, honningurt, purpursolhat, rudbeckia, alm. gyldenris (solidago virgaurea) stoltkavaler, salvie, lyng

 

Krydderurter Merian, purløg, oregano, timian, salvie m.m.

Undgå planter som Lupiner og andre ærteblomster arter da de beriger jorden med kvælstof og dermed let fører til begrænset biodiversitet.

 

Græs vellugtende guldaks, hjertegræs, de vokser langsomt, undgå alm. havegræs

 • På næringsrig jord kan man så etårige planter med nektarrige blomster fx blodkløver og honningurt
 • På næringsfattig jord, lad de vilde planter komme helt af sig selv, det går hurtigt.

Høstbørst Leontodum autumnalis og læge hundetunge Cynoglossum officinale er gode planter til vilde bier.

 

Mad til sommerfugle

Hvis du vil lokke mange sommerfugle ind i haven, får du her en opskrift som til tiltrække rigtig mange.

2 dl. Rødvin, 2 dl. Vand 100 g sukker og ¼ pakke gær. Bland det hele sammen og lad det stå og trække et par dage. Dyb kraftig bomuld snor eller kraftige strimler af bomuldsstof i blandingen og lad det trække nogle timer. Hæng snorene i haven et solrigt sted og sommerfuglene vil komme vrimlende.

 

 

 

Hjemmehørende buske

Rød Kornel, alm. Hassel, Alm. hvidtjørn, Benved, Havtorn, alm. Kristtorn, alm. Ene, alm. Gedeblad, Dunet Gedeblad, alm. hæg, Slåen, Fjeldribs, Solbær, Brombær, Hunderose, Klitrose, Pil, alm. Hyld, Druehyld, Kalkved, Tørst, Alm. Hyld, Vrietorn.

 

Hjemmehørende træer

Skovæble, fuglekirsebær, seljepil, Tørst, Spidsløn, Rødløn, Vortebirk, Dunbirk, Avnbøg, Bøg, Ask, Skovfyr, Stilkeg, Vintereg, alm. Røn, Finskrøn, Taks, småbladet Lind, storbladet Lind, smalbladet Elm, storbladet elm. Tørst.

Foderplanter til sommerfugle larverne

Hedelyng, blodrød storkenæb, alm. kællingetand, rødkløver, harekløver, rundbælg, djævelsbid, kratfladbælg, lancetvejbred, lægeærenpris, tørst, fåresvingel, violer, brændenælder, kålplanter, løgkarse, tidsel, evighedsblomst, bynke, katost, slangehoved, lathyrus, rublad*, elm, rose, kæmpeverbena, snerle, vejbred, rapgræs, rødsvingel, rajgræs, fløjlsgræs, tørst, vrietorn, strandsennep, agersennep, gåsemad, kalkkarse, tårnurt, alm. kvikgræs, hundegræs, alm. rajgræs, ærteblomster, humle, sneglebælg, lucerne, rundbælg, stenkløver, judaspenge, engkarse, døvnælde, krybende læbeløs, vinterkarse, lægeoksetunge, lægealant, katost, ranunkel, høstborst, brombær, seljepil.

*Rublad er fx forglemmigej, hjulkrone, lungeurt, honningurt, kærmindesøster, voksurt m.m.

 

De nævnte planter er gode insektplanter med dem med mærket (*) er hjemmehørende i Danmark – Altså vilde planter.

 

A

*Achillea millefolium- Røllike hvid                                                                                    

Acillea ptarmica – Nyse Røllike

*Agastache - Anisisop

Agrimonia eupatoria - alm. Agermåne

Ajuga reptans – Krybende læbeløs

Alcea - Stokrose mix farver

*Alliaria petiolata – Løgkarse

*Allium schoenoprasum - Purløg

*Anemone Sylvestris - Sommeranemone

*Angelica sylvestris – Kvan

*Anchusa off – Læge-oksetunge

Anthemis tinctoria – Farvegåseurt

Anthyllis vulneraria – Rundgælg gl

*Armeria maritima - Engelsk græs rosa

*Aster tripolium – strandasters

B

*Bellis perennis – Bellis / Tusindfryd

*Briza media - Hjertegræs 

Bunium bulbocastanum - Jordkadtanie hvid skærm (jordkastanieene kan spises)

C

*Calluna vulgaris - Hedelyng

Campanula Loddon Anne - Klokkeblomst rosa

*Campanula latifolia – Smalbladet klokke hvid/blå

*Campanula torundifilia – Liden klokke blå

*Cardamine pratensis - Engkarse rosa

*Carduus – Tidsel (flere)

*Centaure Niger - Knopurt lilla 

*Centaurea Scabiosa - Kæmpeknopurt lilla

*Centaurea Jacea – alm. Knopurt

Cephalaria gigantea - Kæmpeskælhoved lysegul 

*Chrysanthemum macrophyllum

*Cichorium intybus – Cikorie

*Cirsium – Tidsel (flere)

D

Dianthus arenarius – Sandnellike

*Dianthus deltoides - Bakkenellike

*Dianthus superbus – Strandnellike

Dipsacus follonum – Ægte Kartebolle

E

Echinacea - Solhat Rosa 

*Echium vulgare - Slangehoved blå

*Eupatorium - Hjortetrøst Rosa Flere

Eriophornum angustifolium – Smalbladet kæruld / Prydgræs skal stå fugtigt

Eryngium - Mandstro blå

*Eryngium maritimum - Standmandstro

F

*Filipendula ulmaria – alm. Mjødurt hvid

*Filipendula vulgaris – Knoldet Mjødurt hvid

Foeniculum vulgaris Purpureum - Bronzefennikel kan spises 

G

Galium verum – Gul Snerre

Geranium - Storkenæb mix sorter/farver

*Geranium sanguineum - Blodrød Storkenæb lilla

*Getanium sanguineum striatum - Blodrød storkenæb rosa

*Geranium - Eng-Storkenæb

*Geranium - Skovstorkenæb

*Geum rivale – Eng-Nellikerod

H

Hesperis matronalis - Natviol / Velduftende aftenstjerne mix farver

*Hieracium aurantianum - Pomerans Høgeurt orange

Hyssopus off.  – Ægte Isop

*Hypericum perforatum – Prikbladet Perikon

*Hypochaeris radicata  - Kongepen

I

*Inula helenium – Læge-Alant gul

*Inula salicina - Pilealant

Iris spuria

J

*Jasione montana – blåmunke

K

Knautia - Blåhat

*Knautia Arvensis - Blåhat lys lilla

L

*Lamium - Tvetand

Lathyrus latifolius - Staudelathyrus mix farver

*Lavendula – Lavendel

Leonurus cardiaca - Alm. Hjertespand Rosa 

*Leontodon autumnalis – Høst-Borst

*Leontodon hispidus – Stivhåret Borst

*Leucanthemum vulgare - Hvid Okseøje 

Levisticun off. - Løvstikke kan spises

*Linaria vulgaris - Alm. Torskemund gul/lysegul

*Lotus cornicolatus - Alm. Kællingetand gul

Lychnis coronaria - Haveklinte hvid

*Lychnis Flos-Cuculi - Trævlekrone pink

*Lychnis viscaria – Tjærenellike pink

Lycopus europaeus – Sværtevæld

*Lysimachia vulgaris – Fredløs gul

*Lythrum salicaria – Kattehale

 

M

*Melica nutans – Nikkende Flitteraks / prydgræs

Mentha aquatica – Vand Mynte

*Mentha – Mynte flere

*Merian – Origanum vulgare

*Myosotis sylvanica – Forglemmigej

O

Onobrychis viciifolia – Espansette pinkrosa

P

Phyteuma scheuchzeri – Alperapunsel blå

Pimpinella saxifraga - Pimpinella hvid skærm

*Plantago lanceolara - Lancet-Vejbred 

Plantago media – Dunet vejbred hvid

Potentilla anserina - Gåsepotentil

Potentilla tabernaemontani – Vår- Potentil

*Primula versi – Hulkravet kodriver

Prunella grandiflora

*Pulmonaria off. - Lungeurt

R

*Ranunculus acris – Bidende ranunkel (smørblomst) gul

S

Sanguisorba minor - Bibernelle rød/grøn er stedsegrøn og bladene kan spises

Sanguisorba - Kvæsurt vinrød

*Scabiosa – Skabiose flere

*Sedum – Sankthansurt nogle

*Silene dioica – Dagpragtstjerne pink

*Silene vulgaris - Blæresmælde hvid

Smymium olusatrum - Alexanderurt / Sort Løvstikke stedsegrøn kan spises

Stellaria holostea – Stor Fladstjerne

*Succisa pratensis  - Djævelsbid

T

Tanacetum balsamita - Balsam / Bibelurt

*Tanacetum vulgare - Rejnfan gul

*Taraxacum officinale – alm. Mælkebøtte

*Telekia speciosa – Stor Tusindstråle gul

*Thymus serpyllum – Havetimian / Smalbladet timian

Trifolium incarnatum – Blodkløver rød

*Trifolium pratense - rød Kløver Rosa 

U

*Urtica dioica – alm. brændenælde

V

*Veronica Longifolia - Ærenpris blå

Veronica spicata – Ærenpris

*Verbascum thapsus -Filtblader Kongelys gul

Veronicastrum virg. - Virginsk ærenpris

*Viola tricolor – Vild Stedmoderblomst

Viola Odorata - Martsviol

*Viscaria vulgaris – Tjærenellike

 

ET -OG TOÅRIGE PLANTER;

*Anchusa officinalis – Læge-Oksetunge

Angelica Archangelica - Grøm Kvan kan spises

Dahlia (de åbne)

*Daucus Carota - Vild Gulerod hvid skærm

Digitalis - Fingerbøl mix farver

*Dipsacus - Kartebolle

Lunaria annua - Judaspenge lilla 

Nicandra - Kantbæger lilla 

Orlaya grandiflora - Blomsterkørvel hvid

Phacelia – Honningurt

Tropaeolum majus - Tallerkensmække

Verbena Bonariensis - Kæmpeverbena lilla